Ocenění za účelem zjištění tržní ceny

Určení správné ceny nemovitosti je důležitým krokem k úspěšnému prodeji, pronájmu nebo výměně. Konzultace s námi je zdarma a nezavazuje Vás ke spolupráci s námi.

Vysoká cena vede k postupnému snižování, u zájemců to vyvolává pocit čekání na další snižování ceny. Vlastník nemovitosti tak přichází o vážné zájemce, kteří by obchod uskutečnili, ale za spravedlivou cenu. Nízká cena vede k pochybnostem, jestli je nemovitost po právní a technické stránce v pořádku.

Denně komunikujeme se zájemci o koupi, pronájem nebo výměnu a známe proto jejich názory a vyjádření k jednotlivým nemovitostem. Zároveň jsme již uskutečnili mnoho prodejů, pronájmů a výměn nemovitostí na Jižním Městě a jsme schopni Vás informovat o tržních cenách, za které se obchody skutečně zrealizovaly. V případě Vašeho zájmu, se s Vámi rádi setkáme, abychom Vám poradili, jak určit správnou cenu Vaší nemovitosti a které faktory cenu výrazně ovlivňují.

Ocenění za účelem dědického řízení

Potřebuje-li zpracovat odhad nemovitosti za účelem dědického řízení, rádi jej pro Vás zpracujeme.

V případě úmrtí vlastníka nemovitosti požaduje notář určení obvyklé ceny nemovitosti, jež je předmětem dědického řízení. Stanovení obvyklé ceny probíhá na základě nabídky a poptávky v dané lokalitě. Cenou obvyklou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji podobné nemovitosti.

K ocenění nemovitosti budeme potřebovat pouze nabývací titul k nemovitosti, tj. smlouva, kterou je deklarováno vlastnické právo, např. smlouva kupní, smlouva darovací, rozhodnutí soudu apod.

Ocenění za účelem hypotečního úvěru

Nechcete platit poplatek za odhad nemovitosti k hypotečnímu úvěru? Obraťte se na nás, poradíme Vám jak na to.

V případě financování nemovitosti pomocí hypotečního úvěru, je zapotřebí zajistit bankovní odhad. Bankovní odhad zajišťuje vždy banka, která hypoteční úvěr poskytuje a to skrze interního či externího (smluvního) odhadce.

Existují dva základní typy bankovních odhadů. Elektronický odhad je zpracován na základě popisu nemovitosti a fotografií. Klasický odhad je zpracován na základě osobní návštěvy nemovitosti ze strany odhadce.

Poplatek za odhad se řídí aktuálním sazebníkem dané banky. Elektronický odhad je zpravidla levnější než odhad klasický. Čím nižší bude částka na odhadu, tím mohou být horší podmínky k získání úvěru pro žadatele a v některých případech hrozí i zamítnutí úvěru pro nedostatečnou hodnotu zastavované nemovitosti. Právě z toho důvodu je mnohdy výhodnější řešit odhad klasickou cestou za účasti odhadce.

Prodané nemovitosti

Mám zájem o ocenění nemovitosti

Vyplňte prosím kontaktní formulář, co nejdříve se Vám ozveme.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s poskytnutím vyplněných údajů společnosti Jihoměstské reality s.r.o. jakožto zpracovateli k tomu, aby je elektronicky uchovala pro účely další vzájemné komunikace, a to na dobu nezbytně nutnou.